Declaració d’accessibilitat

Estem compromesos a fer accessible el nostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, degut a la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

  1. Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: podrien existir errors puntuals d’edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d’entrada en vigor del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament pot haver-hi errors en aquells documents que contenen gràfics, taules complexes o en aquells signats electrònicament abans de la revisió d’accessibilitat.
  2. Càrrega desproporcionada: no s’aplica.
  3. El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable: Hi ha arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen totalment tots els requisits d’accessibilitat; també poden estar en aquesta situació continguts de tercers no finançats, ni desenvolupats, ni sota el control del Ministeri.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada el 14 de febrer de 2024.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.

Transmetre altres dificultats daccés al contingut.

Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web.

A través de les vies següents:

  • Correu electrònic: info@masgoma1724.com
  • Telèfon: +34 626 160 162
  • Les comunicacions seran rebudes i tractades per l’adreça de l’empresa com a unitat responsable dels continguts d’aquest lloc web.

CONTINGUT OPCIONAL

La versió actualment visible d’aquest lloc web és de febrer de 2024 i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent al moment.

A partir de la data esmentada es duen a terme revisions parcials diàries del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549 :2019, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Entre altres, s’adopten les mesures següents per facilitar l’accessibilitat:

  • Utilització de text alternatiu a les imatges.
  • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destí de l’hiperenllaç.
  • Ús dels estàndards del W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA